Visuomeninių inspektorių sąrašas

Pagal CAA Direktoriaus įsakymą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e78dd8c0018211e9a5eaf2cd290f1944

Visuomeniniai orlaivių tinkamumo skraidyti inspektoriai su atitinkamų įgaliojimų ribomis:

Vardas, PavardėĮgaliojimo ribos:
Andrius Navickas ultra-lengvieji orlaiviai
Leon Blaževič ultra-lengvieji orlaiviai
Albertas Guobužas ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos
orlaiviai
Gintaras Povilaitis ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Justinas Subačius ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaivia
Romas Konteikis ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Tomas Butkevičius ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Audrius Šuminas ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Audrius
Sinkevičius
ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Algimantas Deikus visų kategorijų eksperimentiniai orlaiviai
Erikas Stauskas visų kategorijų eksperimentiniai orlaiviai
Nerijus Baublys visų kategorijų eksperimentiniai orlaiviai
Vytautas Birbalas visų kategorijų eksperimentiniai orlaiviai

Patvirtinti inspektoriai pagal savo įgaliojimų ribas turi teisę atlikti eksperimentinių orlaivių tinkamumo skraidyti patikrą ir teikti rekomendacijas Civilinės aviacijos administracijai specialiesiems tinkamumo skraidyti pažymėjimams išduoti, pratęsti bei sustabdyti.