ULOPF EILINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA

Registracija į konferenciją yra privaloma.

 1. Įstatai
 2. Registraciją
 3. Balsavimo teisės perdavimo sutartis

Dienotvarkė:

 1. ULOP federacijos 2020 m. finansinių metų veiklos ataskaitą;
 2. ULOPF ataskaita apie veiklą, įgyvendinant įstatuose numatytus tikslus;
 3. ULOPF tarybos ataskaita apie ULOP federacijos narių skaičių finansinių metų pabaigoje;
 4. Revizijos komisijos ataskaita;
 5. ULOPF  viceprezidentų ataskaitos;
 6. ULOPF naujų įstatų patvirtinimas. Naujas įstatų projektas yra čia.;
 7. ULOPF nario mokesčio tvirtinimas 2021 metams;
 8. ULOPF Prezidento rinkimai;
 9. ULOPF Tarybos narių rinkimai;
 10. ULOPF Revizijos komisijos rinkimai
 11. ULOPF nario mokesčio keitimas.
 12. Kiti klausimai.

Jeigu turite klausimų, prašome rašyti info@ulopf.lt