Licencijavimas

DĖMESIO: ULO licencija gali būti išduodama/pratęsiama tik federacijos nariams.

 1. PRIVALOMA: užpildyti nario anketą
 2. Sumokėti nario mokesčius į ULOPF sąskaitą:  LT263500010005000400 (Paysera LT) (75 EUR/ 5 metai)

Mokiniams/norintiems išmokti skristi:

Lietuvoje ULO instruktorius galite rasti:

SVARBU!
Šiame interneto tinklalapyje skelbiama aerodromų informacija neturi viršenybės prieš galiojančius teisės aktus ir nepakeičia informacijos, paskelbtos bendrame oro navigacijos informacijos pakete (Lietuvos AIP, AIR, NOTAM), kurį leidžia VĮ „Oro navigacija“. Čia pateikta informacija gali būti apgadinta, neatnaujinta bei netiksli, todėl planuojant skrydžius ir juos vykdant privaloma naudotis VĮ „Oro navigacija“ leidžiamais AIP, AIR bei NOTAM. Be to, planuojant skrydį yra būtina susisiekti su aerodromo naudotoju / savininku dėl leidimo vykdyti skrydžius pasirinktame aerodrome.

Pastaba: Mokymas vyks instruktoriaus parinktam aerodrome.

Mokinio licencijai reikės:

Užregistruokit savo mokinius čia – NUORODA
Mokinio numerį gausite elektroniniu paštu, per keletą minučių.
Registracijos sistema:
– priskiria mokiniui licencijos numerį
– automatiškai registruoja mokinį mūsų dokumentų sistemoje
– registruoja su sukurtu numeriu testavimo sistemoje.
– atsiunčia el. paštą su tolimesne informacija instruktoriui bei mokiniui nurodytais el. paštais
Sistemos atsiųstame laiške pateikiamas:
– Mokinio numeris
– Nuoroda skanuotam prašymui, medicinos pažymėjimui, bei asmens dokumentui įkrauti
Už mokinį visą laiką atsakingas instruktorius. Visi skrydžiai atliekami su instruktoriaus priežiūra.

Išduodant ULO piloto licenciją, jums reikia pateikti:

 1. Mokymo įstaigos patikrinimo lapą (lėktuvam (RA), autožiram(RG) ir sraigtasparniams(RH))
 2. Prašymo originalą [WORD] [PDF]
 3. Mokyklos baigimo pažymėjimo kopiją
 4. Teorijos+Praktikos egzamino  originalus [Teorijos] + [Praktikos]
 5. Vairuotojo medicinos kopija [B kategorijos ar aukštesnė]
 6. Skraidymų knygelės įrašų lapo kopiją (su praktinių gebėjimo tikrinimo įrašais)
 7. Sumokėto nario mokesčio už 5 metus kopiją (75  EUR). Mokėti į ULOPF sąskaitą: LT263500010005000400 (Paysera LT)
 8. PRIVALOMA: užpildyti nario anketą

Teorijos medžiaga:

 1. Aerodinamika:  Eduardas Lasauskas  SKRYDŽIO PRINCIPAI
 2. Oro teisės vadovėlis, aviacijos įstatymas, etc
 3. Navigacija,Virgilijus Kaminskas, VGTU
 4. Radijo ryšio frazeologija, Dalia Žilėnienė, VGTU
 5. Meteorologija
 6. Bendrosios žinios apie orlaivį
 7. Žmogaus galimybės ir jų ribos
 8. Skrydžio procedūros,Virgilijus Kaminskas, VGTU
 9. Bendroji skrydžių sauga

Pilotams:

Kvalifikacijos, struktūra:

Diagrama sudaryta remiantis 2009 m. CAA patvirtintais licencijavimo nuostatais.

licencijavimo_tvarka (1)

(paspauskite ant paveikslėlio, norėdami padidinti)

Skanuotus dokumentus prašome pateikti licencijavimas@ulopf.lt.
Jei viskas gerai – po keletos dienų gausite el. paštą su licencijos maketu.

Licencijos pratęsimas:

Norint pratęsti licenciją (jei licencija dar galioja), jums reikia pateikti:

 1. Prašymo originalą [WORD] [PDF]
 2. Licenciją
 3. Galiojančią vairuotojo medicinos pažymos kopiją
 4. Skraidymų knygutės įrašo kopiją (kurioje matosi, jog pilotas per paskutinius 12 mėnesių skraidė ne mažiau kaip 5 val., iš kurių 2 val. maršrutu iš vieno punkto į kitą bei buvo atliktas praktinių gebėjimo tikrinimas su instruktorium).
  Neskraidžius daugiau nei 12 mėn – reikalingas patikrinimas su egzaminuotoju (bei egzamino lapas).
 5. Sumokėto nario mokesčio už 5 metus kopiją (75  EUR). Mokėti į ULOPF sąskaitą: LT263500010005000400 (Paysera LT)
 6. PRIVALOMA: užpildyti nario anketą

Pastaba: Kiekviena klasė (lėktuvų, skraidyklių, parasparnių, etc) – tęsiama atskirai!

Jei licencija pasibaigus, tačia terminas neviršija metų – reikalingas egzaminuotojo patikrinimas, įrašas į knygutę bei egzamino lapas.

Jei licencija pasibaigus daugiau kaip vieneri metai, bet ne daugiau kaip treji metai – pretendentas privalo atnaujinti teorijos žinias ir praktinius gebėjimus pagal patvirtintą programą.

Jei licencija pasibaigus daugiau nei 3 metai – reikia persimokinti iš naujo.

Egzaminuotojai:

Teorijos Klasė Galioja iki 
Praktikos:
Arūnas Rupkus Lėktuvai 2021 10 29
Kęstutis Jurkėnas Lėktuvai 2021 10 29
Tomas Kuzmickas Lėktuvai 2021 11 04
Anatolij Perekriostov Lėktuvai 2021 10 29
Rolandas Kalinauskas Lėktuvai 2021 10 29
Dovydas Stungurys Lėktuvai (negalioja, nepateikta info)
Augenijus Savčikas Lėktuvai 2020-06-02
Kęstutis Jurkštas Lėktuvai (negalioja, nepateikta info)
Vytautas Sabeckis Lėktuvai (negalioja, nepateikta info)
Žilvinas Lidžius Lėktuvai (negalioja, nepateikta info)
Justinas Subačius Lėktuvai 2020-06-20
Skraidyklės
Dainius Guobužas Skraidyklės 2021-03-29
Albertas Guobužas Skraidyklės 2021-03-29
Parasparniai
Ričardas Matickas  
Malūnsparniai
Aurimas Bezaras Malūnsparniai
Gintautas Griauzdė Malūnsparniai
Irma Jančiukienė Malūnsparniai

Mokykloms:

Mokymo organizacijos:

Mokymo organizacija turi atitikti licencijavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, t.y.:

 • Dėstytojai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją (instruktoriaus kvalifikaciją bei atitinkamus reitingus bei įrašus)
 • Orlaiviai turi būti registruotas bei turėti tinkamumo skraidyti pažymėjimą bei atžymą apie leidimą mokyti jame
 • Mokiniai turi turėti galiojančias vairuotojo medicinos pažymėjimus
 • Mokymas turi vykti tik orlaivio tipo reikalavimus atitinkančiame aerodrome ar lauko aikštelėje

Pateikiant mokinio dokumentus ULOPF, prie kiekvieno mokinio bylos reikia pridėti deklaraciją apie reikalavimų aukščiau atitikimą.

Mokymo organizacijos patikrinimo aktas (PDF)

Pildymo pavyzdys

Atkreipkit dėmesį į pastabose išvardintus papildomus dokumentus, kuriuos reikia pateikti pirmą kartą.

Mokymo programos:

[Parasparniai] [ Lėktuvai ]- [Skraidyklės] – [Malūnsparniai] – [Sraigtasparniai]

Teisinė bazė:

Europos sąjungos reglamentai/direktyvos:

Nr Pavadinimas Įsigaliojimo data Galiojimo pabaiga Teisinis statusas
1 2008/216 Base regulation 2008-01-01 Galioja
2

LR teisės aviacijos įstatymas / CAA įsakymai:

Nr Pavadinimas Įsigaliojimo data Galiojimo pabaiga Teisinis statusas
1 ULO Pilotų Licencijavimo taisyklės 2018-01-28 Galioja ULOPF taisyklės suderintos su CAA
2 Ultralengvųjų orlaivių pilotų licencijavimas 2009-05-01 2018-01-27 CAA direktoriaus įsakymas
3 ULO pilotų_licencijavimo_taisyklės 2007-01-01 2009-04-31 CAA direktoriaus tvirtinimas
4 Prašmas išduoti licenciją, skraidymų knygutės bei vairuotojo medicinos kopija 1993 2007-01-01

ULOPF visuotinio susirinkimo/tarybos nutarimai:

Pasiekiama ULOPF nariams.

Licencijos pavyzdys:

licencija-apacia Licencija-virsus

Senesnio tipo knygutės (nebeišduodamos):

20130425_133356

20130425_133416

20130425_133430 20130425_133448 20130425_133502

\

Negaliojančios licencijos

Licencijos numeris Stabdymo priežastis Data Sąvininko inicialai Mokymo įstaiga/instruktorius Klubas
UL293 48.1 (tyrimas) 2013-07-29 N.P. KSK / 2008 (duomenys nebuvo renkami) KSK
 UL377  2015-07-20 V.Š.  Klaipėdos aeroklubas  KA
UL378  2015-07-20 R.Š.  Klaipėdos aeroklubas  KA
UL554 nepateikta medicina 2016-01-01 L.B ŠA
UL555 nepateikta medicina 2016-01-01 SG ŠA
UL556 nepateikta medicina 2016-01-01 JG ŠA