Pratęsimas

SVARBU!!!!

Būtina skenuotus dokumentus pateikti čia.

Licencijos pratęsimas:

Norint pratęsti licenciją (jei licencija dar galioja), jums reikia pateikti:

  1. Prašymo originalą [blankas] Įkelti
  2. Licencijos originalas Įkelti
  3. Galiojančią vairuotojo medicinos pažymos kopiją Įkelti
  4. Skraidymų knygutės įrašo kopiją (kurioje matosi, jog pilotas per paskutinius 12 mėnesių skraidė ne mažiau kaip 5 val., iš kurių 2 val. maršrutu iš vieno punkto į kitą su galiojančia licencija. Įkelti
  5. Buvo atliktas praktinių gebėjimo tikrinimas su instruktorium).
    Neskraidžius daugiau nei 12 mėn – reikalingas patikrinimas su egzaminuotoju (bei egzamino lapas- originalas [blankas]). Įkelti
  6. Sumokėto nario mokesčio už 5 metus kopiją (100  EUR). Mokėti į ULOPF sąskaitą: LT263500010005000400 (Paysera LT) !!!!!! Svarbu!!!!! Mokėjimo paskirti būtina nurodyti: Nario mokestis Įkelti
  7. Užpildyti nario anketą
  8. Balso teisės perdavimo sutartis (Galioja 10 metų, prašome balso teisę perduoti aktyviam ULOPF nariui) !!!SVARBU!!! Sutartis galioja, tik tuo atvėjų, kai balso teisės perleidėjas, negali dalyvauti konferencijoje. Įkelti

Balso teisės perdavimo sutartis

Pastaba: Kiekviena klasė (lėktuvų, skraidyklių, parasparnių, etc) – tęsiama atskirai!

Jei licencija pasibaigus, tačia terminas neviršija metų – reikalingas egzaminuotojo patikrinimas, įrašas į knygutę bei egzamino lapas.

Jei licencija pasibaigus daugiau kaip vieneri metai, bet ne daugiau kaip treji metai – pretendentas privalo atnaujinti teorijos žinias ir praktinius gebėjimus pagal patvirtintą programą.

Jei licencija pasibaigus daugiau nei 3 metai – reikia persimokinti iš naujo.

Pateikus ne visus dokumentus, jie saugomi ULOPF iki 60 k. d., po to sunaikinami.