Nuotolinių egzaminų tvarka

  • Egzaminą būtina rezervuoti prieš 3 dienas;
  • Būtina turėti kamerą;
  • Kambarys turi būti gerai apšviestas;
  • Negalima įrašinėti ekrano (ir egzamino klausimų);
  • Reikia asmens dokumento;
  • Sesija įrašinėjama. Nesutikus su rezultato – Įrašas analizuojamas egzaminuotojo. Įrašas saugomas 90 d.
  • Kambaryje negali būti pašalinių asmenų.
  • Į egzaminą reikia jungtis 5-10 min prieš.
  • Mokinio laukiama iki 10 min. Neatvykus laiku – turi būti tariamasi dėl kito laiko.

Dėl egzamino rezervavimo rašyti lic@ulopf.lt