Naujos licencijos gavimas(A)

Naujos licencijos išdavimas (A)

SVARBU!!!!

Būtina skenuotus dokumentus pateikti čia.

Išduodant ULO piloto licenciją, jums reikia pateikti:

  1. ULO mokinio registravimo forma (FORMA)
  2. Prašymo originalą [blankas]
  3. Teorijos+Praktikos egzamino  originalus [blankas]
  4. Vairuotojo medicinos kopija [B kategorijos ar aukštesnė]
  5. Skraidymų knygelės įrašų lapo kopiją (su praktinių gebėjimo tikrinimo įrašais ir skrida)
  6. Sumokėto nario mokesčio už 5 metus kopiją (100  EUR). Mokėti į ULOPF sąskaitą: LT263500010005000400 (Paysera LT) !!!!!! Svarbu!!!!! Mokėjimo paskirti būtina nurodyti: Nario mokestis
  7. Užpildyti nario anketą
  8. Balso teisės perdavimo sutartis (Galioja 10 metų, prašome balso teisę perduoti aktyviam ULOPF nariui) !!!SVARBU!!! Sutartis galioja, tik tuo atvėjų, kai balso teisės perleidėjas, negali dalyvauti konferencijoje.

Balso teisės perdavimo sutartis

Dokumentų pildymo pavyzdžius galite rasti čia: http://www.ulopf.lt/a