Aerodromai

  1. Aerodromų žemėlapis: https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/aerodromu-zemelapis/
  2. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ AERODROMŲ BEI KARINIŲ AERODROMŲ, NAUDOJAMŲ CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS, SĄRAŠAS (2020-10-19) ir aerodromų skrydžių instrukcijos: https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/aerodromu-skrydziu-instrukcijos/ https://www.ulopf.lt/wp-content/uploads/2021/01/Aerodromu-sarasas.pdf
  3. LAUKO AIKŠTELĖS https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/lauko-aiksteles/?st=aik%C5%A1tel%C4%97s
  4. BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROSIOS AVIACIJOS SKRYDŽIUS Į LIETUVĄ https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/bendra-informacija/