Kvalifikacija vizualus skrydžiai valdomoje oro erdvėje

Radijo ryšio aviacinės frazeologijos lietuvių kalba kursai( tai praktiniai kursai, kurie skirti gauti patirtį būtent skrydžiams valdomoje oro erdvėje). Kursus gali organizuoti mokymo organizacijos, išrašant baigimo pažymėjimą po kursu baigimo).

Radijo ryšio aviacinės frazeologijos anglų kalba kursai (Air speak kursai(reikalingas baigimo pažymėjimas).

ULOPF įgalioti egzaminuotojai* kvalifikacijai vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje:

Eilės nr.Egzaminuotojo vardas, pavardė
1.Arūnas Rupkus
2.Kęstutis Jurkėnas
3.Gintautas Griauzdė
4.Andrius Šiožinys

*ULOPF įgaliotų egzaminuotojų sąrašas bus pildomas.

Instruktoriai, turintis ULO kvalifikaciją vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje:

Eilės nr.Instruktoriaus vardas, pavardė
1.Arūnas Rupkus
2.Kęstutis Jurkėnas
3.Tomas Kuzmickas
4.Anatolij Perekriostov
5.Žilvinas Lidžius
6.Gintautas Griauzdė
7.Laurynas Griauzdė
8.Augenijus Savčikas
9.Justinas Subačius
10.Andrius Šiožinys
11.Dainius Galkis
12.Artūras Pilvinis
*Sąrašas bus pildomas.

Dėl teorijos egzamino laikymo prašome rašyti lic@ulopf.lt

TEORIJOS PROGRAMA:

Teorinis mokymas 6 val.

  • skrydžio plano pateikimas;
  • naudojimasis AIP, NOTAM ir žemėlapiais;
  • radijo ryšio vedimo tvarka valdomoje oro erdvėje;
  • aukštimačio nustatymas;
  • įskridimas į CTR ir išskridimas;
  • vizualus atstumo ir aukščio tarp orlaivių išlaikymas;
  • kitos reikalingos valdomoje oro erdvėje procedūros.

PRAKTINIO MOKYMO PROGRAMA:

PRAKTINIO EGZAMINO LAPAS:

LENGVATOS:

PPL, CPL, ATPL galiojančių licencijų turėtojai turintis galiojančia ULO licenciją RA klasės gali gauti kvalifikaciją „Vizualus skrydžiai valdomojo oro erdvėje“, išlaikius praktinių gebėjimų patikrinimą kvalifikacijai „Vizualus skrydžiai valdomoje oro erdvėje“ gauti.

Reikalingi dokumentai:

Jeigu turite klausimų, prašome rašyti el. paštu: lic@ulopf.lt