AA kvalifikacijos gavimas

SVARBU!!!!

Būtina skenuotus dokumentus pateikti čia.

SVARBU! AA kvalifikacijos egzaminas laikomas, jau surinkus bendrą skrydžių valandų patirtį mažiausiai 50 val. ir kaip orlaivio vadas ne mažiau negu 25 val.po licencijos gavimo.

Reikia pateikti:

  1. Prašymo (originalą) [blankas]
  2. Licenciją (originalą)
  3. Galiojančią vairuotojo medicinos pažymos (kopiją)
  4. Praktinio egzamino lapą (originalą) [blankas]
  5. Skraidymo knygelės lapus: a) su egzaminuotojo įrašų apie AA kvalifikaciją, b) su 50 val., bendra patirtimi c) 25 val kaip OV, po „A” kvalifikacijos gavimo.
  6. Sumokėto nario mokesčio už 5 metus kopiją (100  EUR). Mokėti į ULOPF sąskaitą: LT263500010005000400 (Paysera LT) (Jeigu nebuvo sumokėtas anksčiau) !!!!!! Svarbu!!!!! Mokėjimo paskirti būtina nurodyti: Nario mokestis
  7. PRIVALOMA: užpildyti nario anketą (Jeigu nebuvo užpildyta anksčiau)
  8. Balso teisės perdavimo sutartis (originalą) (Galioja 10 metų, prašome balso teisę perduoti aktyviam ULOPF nariui) (Jeigu nebuvo perduota anksčiau) !!!SVARBU!!! Sutartis galioja, tik tuo atvėjų, kai balso teisės perleidėjas, negali dalyvauti konferencijoje. (jeigu nepateikta anksčiau)

Balso teisės perdavimo sutartis

Pateikus ne visus dokumentus, jie saugomi ULOPF iki 60 k. d., po to sunaikinami.