Dažnai užduodami klausimai

Nr Klausimas Atsakymas
1. Ar galima paskambinti žmogui, maketuojančiam licencijas? Ne, negalima.
Visais klausimais kreipkitės į savo orlaivių klasės viceprezidentą arba bendru paštu info@ulopf.lt.
Licencijų klausimais – lic@ulopf.lt.
2. Kiek laiko gaminamos licencijos? Licencijos sezono metu (gegužė-spalis) gaminamos kartą į mėnesį, ne sezono – kartą į du mėnesius.

Licencijos gamyba susideda iš penkių etapų:
1. Dokumentų pateikimas (pasiimami kartą į savaitę iš pašto ar kitų korespondencijos vietų).
2. Dokumentų patikrinimas, duomenų suvedimas  (5-10 d.d.).
3. Licencijos maketavimas. (1-2 dienos)
4. Licencijos spausdinimas (~5 d.d.).
5. Licencijos pristatymas (~7 d.d.)

Nesant/trūkstant/tinkamai neužpildžius dokumentų – gamyba nusikelia vienu arba dviem mėnesiais. Dokumentus tvarkytis galima 60 dienų iki licencijos galiojimo pabaigos.

Skubių darbų kaina – 200 EUR.

3. Ar galime pratęsti orlaivio tinkamumą? Ne, negalima. Orlaivių (skraidyklių, lėktuvų) tinkamumai išduodami ir pratęsiami TKA.
4. Ar reikia siųsti popierinius dokumentus? Taip, reikia prašymo bei egzamino lapo originalo, bei kitų dokumentų kopijų.
5. Noriu susitikti ir įteikti asmeniškai. Dokumentai tiesiogiai nepriimami. Prašome siųsti registruotu paštu arba perduoti savo klasės viceprezidentui arba palikti LAK būstinėje (nurodžius, jog dokumentai skirti „ULO federacijai”).
6. Nenoriu būti nariu, noriu tik licencijos ULO licencijos išduodamos pagal federacijos vidines taisykles: tai reiškia, kad jos galioja tik federacijos nariams.

Taisyklės yra suderintos su LTSA bei TKA, kurios – pagal aviacijos įstatymą – atsakingos už išimčių skrydžiams su eksperimentiniais (įskaitant ULO) orlaiviais taikymą.

Nutraukus narystę/nesant nariu – licencijos teikiamomis privilegijomis naudotis negalima.

7. Medicinos pažyma užsienio piliečiams Užsienio piliečiai, norintis išmokti skraidyti ir(ar) gauti ULO licenciją turi pateikti Aviacinę mediciną 3 klasės arba 2 klasės arba 1 klasės.
8. Kalendoriniai resursai eksperimentiniam orlaiviam Netaikoma* (žiūrėti CAA įsakymą 2011 m. vasario 4 d. Nr. 4R-31)