Mokymo organizacijos

Mokymo organizacijos:

Mokymo organizacija turi atitikti licencijavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, t.y.:

  • Dėstytojai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją (instruktoriaus kvalifikaciją bei atitinkamus reitingus bei įrašus)
  • Orlaiviai turi būti registruotas bei turėti tinkamumo skraidyti pažymėjimą bei atžymą apie leidimą mokyti jame
  • Mokiniai turi turėti galiojančias vairuotojo medicinos pažymėjimus
  • Mokymas turi vykti tik orlaivio tipo reikalavimus atitinkančiame aerodrome ar lauko aikštelėje

Pateikiant mokinio dokumentus ULOPF, prie kiekvieno mokinio bylos reikia pridėti deklaraciją apie reikalavimų aukščiau atitikimą.

Mokymo organizacijos patikrinimo aktas (PDF)

Pildymo pavyzdys

Atkreipkit dėmesį į pastabose išvardintus papildomus dokumentus, kuriuos reikia pateikti pirmą kartą.