Sportinininkų licencijos

Norint dalyvauti FAI 1, 2 ar 3 kategorijos varžybose – reikalinga piloto-sportininko licencija. Ją gavęs asmuo patvirtina, jog yra susipažinęs su FAI sporto kodeksu, antidopingo taisyklėmis, kitais sportinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Sportines licencijas išduoda ir pratęsia „Lietuvos aeroklubas”.

Visi pilotai, turintys ultralengvo orlaivio piloto licenciją, taip pat pilotai-mokiniai turi teisę gauti FAI CIMA grupės sportinę licenciją.

Daugiau informacijos ir licencijų paraiškos formos: aeroclub.lt