Visuomeninių inspektorių sąrašas

Pagal CAA Direktoriaus įsakymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e78dd8c0018211e9a5eaf2cd290f1944 Visuomeniniai orlaivių tinkamumo skraidyti inspektoriai su atitinkamų įgaliojimų ribomis: Vardas, Pavardė Įgaliojimo ribos: Andrius Navickas ultra-lengvieji orlaiviai Leon Blaževič ultra-lengvieji orlaiviai Albertas Guobužas ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai Gintaras Povilaitis ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai Justinas Subačius ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaivia Romas Konteikis ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai Tomas … Tęskite Visuomeninių inspektorių sąrašas skaitymą