Visuomeninių inspektorių sąrašas

Galiojantis: Nuoroda( 2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 4R-164): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6381590725511e5906bc3a96c765ff4 Vidmantas Genys – motorizuotos skraidyklės, Tomas Radzevičius – motorizuotos skraidyklės, Algis Sirvydas – motorizuotos skraidyklės, Albertas Guobužas – motorizuotos skraidyklės, Gintautas Griauzdė – ultralengvieji malūnsparniai, Aurimas Bezaras – ultralengvieji malūnsparniai, Dinas Kavaliauskas – ultralengvieji lėktuvai, Kęstutis Jurkėnas – ultralengvieji lėktuvai, Šarūnas Malinauskas – ultralengvieji ir … Tęskite Visuomeninių inspektorių sąrašas skaitymą