Visuomeninių inspektorių sąrašas

Galiojantis:

Nuoroda( 2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 4R-164):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6381590725511e5906bc3a96c765ff4

Vidmantas Genys – motorizuotos skraidyklės,

Tomas Radzevičius – motorizuotos skraidyklės,

Algis Sirvydas – motorizuotos skraidyklės,

Albertas Guobužas – motorizuotos skraidyklės,

Gintautas Griauzdė – ultralengvieji malūnsparniai,

Aurimas Bezaras – ultralengvieji malūnsparniai,

Dinas Kavaliauskas – ultralengvieji lėktuvai,

Kęstutis Jurkėnas – ultralengvieji lėktuvai,

Šarūnas Malinauskas – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai,

Rolandas Kalinauskas – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai,

Saulius Petkevičius – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai,

Algirdas Lukoševičius – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai,

Ramūnas Jurkštas – ultralengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvai.

Nebegaliojantis:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e78dd8c0018211e9a5eaf2cd290f1944

Visuomeniniai orlaivių tinkamumo skraidyti inspektoriai su atitinkamų įgaliojimų ribomis:

Vardas, PavardėĮgaliojimo ribos:
Andrius Navickas ultra-lengvieji orlaiviai
Leon Blaževič ultra-lengvieji orlaiviai
Albertas Guobužas ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos
orlaiviai
Gintaras Povilaitis ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Justinas Subačius ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaivia
Romas Konteikis ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Tomas Butkevičius ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Audrius Šuminas ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Audrius
Sinkevičius
ultra-lengvieji ir mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai
Algimantas Deikus visų kategorijų eksperimentiniai orlaiviai
Erikas Stauskas visų kategorijų eksperimentiniai orlaiviai
Nerijus Baublys visų kategorijų eksperimentiniai orlaiviai
Vytautas Birbalas visų kategorijų eksperimentiniai orlaiviai

Patvirtinti inspektoriai pagal savo įgaliojimų ribas turi teisę atlikti eksperimentinių orlaivių tinkamumo skraidyti patikrą ir teikti rekomendacijas Civilinės aviacijos administracijai specialiesiems tinkamumo skraidyti pažymėjimams išduoti, pratęsti bei sustabdyti.