Narystė

Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija – pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, vienijanti bei atstovaujant ULO pilotus savo įstatų ribose.

Galiojantis įstatai:

Federacijos tikslai:
1. Plėtoti ULO sportą.
2. Apjungti, koordinuoti bei atstovauti valstybinėse bei kitose organizacijose.

Federacijoje yra 320 narių, vienija apie 80% aktyvių Lietuvus ULO pilotų. Organizacija įsikūrė 1997 m, Kaune.

ULOPF atstovauja didžiausią Lietuvoje pilotų bendruomenę, skraidančią ultralengva aviacine technika: lėktuvais, skraidyklėm, parasparniais, sklandytuvais, malūnsparniais bei sraigtasparniais.
ULOPF saugo ULO pilotų bei savininkų teises, bei siekia, jog galėtume saugiai skraidyti minimaliai reguliuojamoje aplinkoje.

Organizacijai vadovauja kas 4 metus renkama ULOPF taryba. Taryba kiekvienais metais atsiskaito neeiliniam visuotiniam susirinkimui bei revizijos komisijai.

Federacijos tarybą sudaro prezidentas (atsakintas už organizacijos veiklą), klasių viceprezidentai (atsakingi už veiklos savo klasėje organizavimą) bei sekretorius.

Dabartinė taryba išrinkta 2016 metais.

Nario mokesčiai:

Nuo 2022 03 01 metinis nario mokestis 20 eur. Nario mokestis mokamas už 5 metus (100 EUR). (Pagal 2022 02 19 d. visuotinį susirinkimą).


2014 m visuotiniame susirinkime patvirtintas metinis nario mokestis – 15 EUR. Visi atsiskaitymai vykdomi bankiniais pavedimais.  Nario mokestis mokamas už 5 metus (75 EUR)

Nariai tvirtinami ULOPF tarybos susirinkimuose.

Norint būti federacijos, reikia atitikti bent vieną salygą:

  • Dalyvauti Lietuvos / užsienio renginiuose / varžybose
  • Dalyvauti ULO pilotų saugos seminaruose
  • Prisidėti prie federacijos veiklos – instruktoriaujant ar kitaip populiarinant ULO veiklą/sportą.
  • Skraidymas ULO orlaiviu, tačiau nedalyvaujant organizacijos veikloje – nesuteikia teisės būti nariu.

Narystės anketa  elektroninė forma.

Nariai privalo:

Dalyvauti visuotiniam susirinkime arba perduoti savo balso teisę kitam federacijos nariui.
Balso teisės perdavimo sutarties forma: [DOC formatu] [PDF formatu]

Federacija skiria:
– ULO teorijos bei praktikos egzaminuotojus
Federacija teikia CAA įgaliotuosius inspektorius.

ULOPF ryšiai su kitomis organizacijomis:

Su  ULOPF įstatais galiste susipažinti čia galioji iki 2019 09 04.