Narystė

Norint būti federacijos, reikia atitikti bent vieną salygą:
– Dalyvauti Lietuvos / užsienio renginiuose / varžybose
– Dalyvauti ULO pilotų saugos seminaruose
– Prisidėti prie federacijos veiklos – instruktoriaujant ar kitaip populiarinant ULO veiklą/sportą.

Skraidymas ULO orlaiviu, tačiau nedalyvaujant organizacijos veikloje – nesuteikia teisės būti nariu.

Narystės anketa  elektroninė forma, (popierinė foma).

Nariai privalo:

Dalyvauti visuotiniam susirinkime arba perduoti savo balso teisę kitam federacijos nariui.
Balso teisės perdavimo sutarties forma: balsavimo_teises_perleidimo_sutartis_.doc

Nedalyvaujant bei neperdavus balso teisės 2m- narys bus šalinamas.

ULOPF atstovauja didžiausią Lietuvoje pilotų bendruomenę, skraidančią ultralengva aviacine technika: lėktuvais, skraidyklėm, parasparniais, sklandytuvais, malūnsparniais bei sraigtasparniais.
ULOPF saugo ULO pilotų bei savininkų teises, bei siekia, jog galėtume saugiai skraidyti minimaliai reguliuojamoje aplinkoje.

Organizacijai vadovauja kas 4 metus renkama ULOPF taryba. Taryba kiekvienais metais atsiskaito neeiliniam visuotiniam susirinkimui bei revizijos komisijai.
Dabartinė taryba išrinkta 2016 metais.

Nario mokestis: 15 EUR (50 Lt)/metams (nustatytas 2014 visuotiniam susirinkime)
Nario mokestis mokamas už einamuosius metus, sąskaita išrašoma 5 metams.
Tarybos sprendimu, narys nuo mokesčio gali būti atleistas.

Nariai tvirtinami ULOPF tarybos susirinkimuose.
Tarybos susirinkimai vyksta kas 3-4 mėnesius, todėl jei iš karto negaunate informacijos – atsiųskite užklausimą/paskambinkite savo srities viceprezidentui arba federacijos sekretoriui.