Narystė

ULOPF atstovauja didžiausią Lietuvoje pilotų bendruomenę, skraidančią ultralengva aviacine technika: lėktuvais, skraidyklėm, parasparniais, sklandytuvais, malūnsparniais bei sraigtasparniais.
ULOPF saugo ULO pilotų bei savininkų teises, bei siekia, jog galėtume saugiai skraidyti minimaliai reguliuojamoje aplinkoje.

Organizacijai vadovauja kas 4 metus renkama ULOPF taryba. Taryba kiekvienais metais atsiskaito neeiliniam visuotiniam susirinkimui bei revizijos komisijai.
Dabartinė taryba išrinkta 2016 metais.

Narystės ULOPF nauda:
– Nemokama licencijos priežiūra (ne nariams – 100 EUR/5 metai)
– Informacija apie artėjančią licencijos pabaigą* (sistema ruošiama)
– Informacija apie artėjančią orlaivio tinkamumo pabaigą* (sistema ruošiama)
– Teisinė pagalba

Narystės anketa (atsisiųsti). Anketą prašome atsiųsti el. paštu info@ulopf.lt, arba paprastu paštu. Galite užpildyti elektroninę formą.

 

Nariai privalo:

Dalyvauti visuotiniam susirinkime arba perduoti savo balso teisę kitam federacijos nariui.
Balso teisės perdavimo sutarties forma: balsavimo_teises_perleidimo_sutartis_.doc

Nedalyvaujant bei neperdavus balso teisės – narys bus pašalinamas dėl pasyvumo.

Nario mokestis: 15 EUR (50 Lt)/metams.
Nario mokestis mokamas už einamuosius metus, sąskaita išrašoma 5 metams.
Tarybos sprendimu, narys nuo mokesčio gali būti atleistas, esant rimtom aplinkybėm

Nariai tvirtinami ULOPF tarybos susirinkimuose.
Tarybos susirinkimai vyksta kas 3-4 mėnesius, todėl jei iš karto negaunate informacijos – atsiųskite užklausimą/paskambinkite savo srities viceprezidentui arba federacijos sekretoriui.

Federacija 2017 vienijo 370 narių.

Norint būti federacijos, reikia atitikti bent vieną salygą:
– Dalyvauti LT / užsienio renginiuose / varžybose
– Dalyvauti ULO pilotų saugos seminaruose
– Prisidėti prie federacijos veiklos – instruktoriaujant ar kitaip populiarinant ULO veiklą/sportą.