Informacija mokiniams

Remiamasi 2009 m. CAA patvirtintais licencijavimo nuostatais.

Mokinio licencijos pavyzdys:

MokLic1

MokLic2

Mokinio licencijos išdavimas:
36. ULO piloto mokinio licencija išduodama pretendentui mokymosi laikotarpiui atlikti mokomuosius skrydžius. Pretendentas prieš pirmą savarankišką skrydį turi būti ne jaunesnis kaip 16 metų.
37. Pretendentai, pageidaujantys gauti mokinio licenciją, ULOPF prezidentui turi pateikti:
37.1. ULOPF nustatytos formos prašymą; [1 ULOPF_prasymas_piloto_mokinio_licenzijai_ gauti]
37.2. automobilio vairuotojo sveikatos pažymėjimą;
37.3. pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Mokinio licencija išduodama pretendentui pateikus prašymą su instruktoriaus parašu.
Mokinio licencijos išdavimas – nemokamas. Mokinio licencija išduodama ULOPF.

Už mokinį atsakingas instruktorius. Mokinys, su mokinio licencija, skraido tik pagal instruktoriaus užduotį. Skraidymas be instruktoriaus žinios tolygus skraidymui be licencijos.

Mokinio licencijos galiojimas
Mokinio licencija galioja 2 metus.