Aikštelės

Britų ultralengvų orlaivių pilotų asociacija (BMAA) rekomenduojami minimalūs reikalavimai privačioms ULO aikštelėms:

 

 1. Žemės sąvininko sutikimas,
 2. Aikštelės vieta turi būti nevaldomos oro erdvės ribose, kitu atveju reikalingas Oro erdvės valdytojo, atsakingo už vietovę, sutikimas.
 3. Aikštelė turi būti lygi, pakankamai horizontali ir sausa naudojimo metu.
 4. KTT parametrai
 • Minimalus KTT ilgis 250 metrų, plotis 10 metrų.
 • KTT esant pasėlių lauko vidury, kurių aukštis yra trečdalis metro, KTT minimalus plotis turi būti 15 metrų.
 • KTT, esant minimalaus rekomenduojamo ilgio, galuose neturėtų būti aukštesnių, nei 2 metrų objektų (pvz tvorų).
 • Negali būti jokių vertikalių kliūčių (medžių, antenų ir t.t.) per 250 metrų nuo KTT galo ir po 25 metrus į šonus nuo KTT centro linijos.
 1. Aplenkiant pavojingas vietas netoliese, pilotas neturėtų būti priverstas vykdyti staigius manevrus mažame aukštyje nei artėjant tūpt, nei kylant.
 2. Netoiese turi būti pakankamai atvirų vietų, kur būtų galima saugiai nutupdyt orlaivį, jei sustotų variklis, ypatingai kylant.
 3. Turi būti įtaisyta viena, ar kelios vėjarodės.
 4. Visuomet turi būti galimybė suteikti aktualią informaciją apie aikštelę pilotams, ketinantiems joje tūpti (pateiktas žinančio esamą padėtį aikštelėje asmens telefono numeris, ar kita)

Svarbiausia:

 1. Prieš skrydį į nežinomą aikštelę pilotas turi pasitarti su instruktorium, ar kitų būtent jo orlaivį išmamančiu asmeniu dėl galimybės (savo kompetencijos ir orlaivio galimybių) jį saugiai nutupdyti ir pakilti iš tos aikštelės.
 2. Pilotas turi įvertinti savo patirtį ir įgūdžius, ketindamas tūpti – kilti nežinomoj aikštelėj.
 3. Pirmenybė turi būti teikiama saugai.
 4. Visais atvejai, nevaldomoj eoro erdvėje už skrydžio saugumą yra atsakingas TIK pilotas. Valdomoje oro erdvėje turi būti įvertinama skrydžių vadovo nuorodos, tačiau galutinė atsakomybė tenka pilotui.

BMAA rekomenduojami minimalūs reikalvimai ULO mokomosioms aikštelėms:

 

Mokomoji ULO aikštelė turi  atitikti privačios aikštelės reikalvimus ir turi turėti:

 1. Aiškius ir pažymėtus privažiavimus neatidėliotinos medicininė pagalbos, paieškos ir gelbėjimo tarnyboms.
 2. Oro prognozės priemones.
 3. Papildomą įrangą:
 4. Ugnies gesinimo priemones.
 • Pirmos pagalbos vaistinėles ir:-
 • Įtvarus, neštuvus, kitas kūno stabilizavimo priemones,
 • Žirkles
 • Peilį diržams pjaut
 • Asmenį, turinti pirmosios medicininės pagalbos žinių ir įgūdžių
 1. Visiems prieinamas ryšio priemones.
 2. NOTAM informacija, Vizulaių skrydžių žemėlapius su pažymėtais visais atsarginiais aerodromais ir aikštelėmis.
 3. Turi būti užtikrinta pašalinių žmonių apsauga nuo atstiktinio patekimo į skrydžių vykdymo srtis.